Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за пренасяне на цифрови данни. Част 007: Двойна оплетка - 77 Ohms. Тип WW. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за пренасяне на цифрови данни. Част 009: Кабел с единична оплетка. Шина тип CAN, 120 Ohms. Тип WX. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за пренасяне на цифрови данни. Част 011: Единична оплетка. Четворна звезда 100 ома. Олекотени. Тип КL. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за пренасяне на цифрови данни. Част 012: Единична оплетка. Четворна звезда 100 ома - 260 °C. Тип КH. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Еднопътни съединители с триосен интерфейс за пренасяне на цифрови данни. Част 004: Споен щифт и прекъсвач. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за използване в самолети. Методи за изпитване. Част 301: Затихване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за използване в самолети. Методи на изпитване. Част 303: Широчина на честотната лента

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за използване в летателни апарати. Методи за изпитване. Част 404: Термичен шок

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за използване в самолети. Методи за изпитване. Част 405: Изпитване на огъване при висока/ниска температура

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за използване в авиацията. Методи за изпитване. Част 410: Температурен цикъл на живот

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за използване в авиацията. Методи за изпитване. Част 411: Устойчивост на течности

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за използване в самолети. Методи за изпитване. Част 412: Устойчивост на влага

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за използване в самолети. Методи за изпитване. Част 505: Якост на опън на кабела

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за използване в авиацията. Методи за изпитване. Част 506: Устойчивост на удар

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за използване в самолети. Методи на изпитване. Част 515: Сила на поставяне на буфер

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за използване в самолети. Методи за изпитване. Част 516: Тежки изпитвания на огъване на кабел

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични влакна и кабели за използване в самолети. Методи за изпитване. Част 517: Изпитване на затягане на кабелни възли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за използване в самолети. Методи на изпитване. Част 601: Плътност на дима

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още