Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-1: Общ преглед и общи изисквания за ключови показатели за резултатност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-2: Ефикасност на използване на енергията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-2: Ефикасност на използване на енергията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-2: Ефикасност на използване на енергията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-3: Коефициент на възобновяема енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-3: Коефициент на възобновяема енергия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-6: Фактор за повторно използване на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-7: Коефициент на ефективност на охлаждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-8: Ефективност на използването на въглерода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-9: Ефективност на използването на вода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Системи за управление на автоматизирана инфраструктура (AIM). Изисквания, обмен на данни и приложения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Системи за управление на автоматизирана инфраструктура (AIM). Изисквания, обмен на данни и приложения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Измерване на връзки от край до край (E2E)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Измерване на връзки от край до край, модулни щепселни връзки и директно свързване на кабели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Окабеляване на разпределителни мрежи за достъп (PDAN) в помещения за поддържане на оптични широколентови мрежи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 1-2: Изисквания към характеристики на сигнали, предавани от системата за превключване по време на работа (TA 5) (IEC 60728-1-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-1: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 1 (IEC 61158-3-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 3-13: Спецификация на протокола на слоя на звеното за предаване на данни. Елементи тип 13 (IEC 61158-3-13:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още