Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Аудио- и аудио-визуална апаратура. Цифрови аудиочасти. Основни методи за измерване на звукови характеристики. Част 1: Общи положения (IEC 61606-1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Аудио- и аудио-визуална апаратура. Цифрови аудиочасти. Основни методи за измерване на звукови характеристики. Част 2: Потребителско приложение (IEC 61606-2:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Магнитофони - Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели. Част 2: Формат със стандартна разделителна способност за 525-60 и 625-50 системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Магнетофони. Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели (525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50 системи). Част 4: Заглавие на таблиците и съдържанието (IEC 61834-4:1998/A1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Аудиовизуална система. Интерактивна текстова предавателна система (ITTS) (IEC 61866:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видео устройства. Цифров интерфейс. Част 1: Общи положения (IEC 61883-1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 4: SD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-2:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 3: HD-DVCR предаване на данни (IEC 61883-3:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 4: MPEG2-TS предаване на данни (IEC 61883-4:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио/видеосъоръжения. Цифров интерфейс. Част 5: SDL-DVCR предаване на данни (IEC 61883-5:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Потребителски аудио-/видеоустройства. Цифров интерфейс. Част 6: Протокол за предаване на аудиоданни и музика (IEC 61883-6:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Битова звукова/видео апаратура. Цифров интерфейс. Част 7: Предаване на ITU-R BO.1294, Система В (IEC 61883-7:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци, кодирани с нелинейна PCM съгласно IEC 60958. Част 7: Нелинейни PCM цифрови потоци според ATRAC, ATRAC 2/3 и ATRAC-X формати (TA 4) (IEC 61937-7:2004/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков сигнал. Интерфейс за звукови цифрови потоци, кодирани с нелинейна PCM съгласно IEC 60958. Част 7: Нелинейни PCM цифрови потоци според ATRAC, ATRAC 2/3 и ATRAC-X формати (TA 4) (IEC 61937-7:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Съоръжения за аудио-/видео-, информационни и комуникационни технологии. Проектиране на изисквания, свързани с околна среда (IEC 62075:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

METADATA телевизия. Част 1: Структура на речника Metadata (IEC 62261-1:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

METADATA телевизия. Част 2: Протокол за кодиране на данни, използващ ключ-дължина -стойност (IEC 62261-2:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Общ интерфейс за управление на мрежи от цифрови аудио и видео продукти. Част 1: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още