Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Съоръжения, устойчиви на експлозия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на покритие с къси влакна от възпламеним материал. Изисквания за безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Съоръжения от Група I, от Категория М1, предназначени да поддържат функцията си в атмосфери, опасни по отношение на газ гризу и/или въглищен прах

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Преносими вентилационни помещения/камери със или без вътрешни източници за отделяне на газове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Устройства за безопасност, необходими за безопасна работа на съоръженията по отношение на рискове от експлозия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Монтиране на електрически уредби в подземни части на мини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 1: Защита на съоръжения чрез взривонепроницаеми обвивки вид "d" (IEC 60079-1:2014/Cor.1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2015+Cor.1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Експлозивни прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 13: Защита на съоръжения чрез помещения под налягане "p" и помещения с изкуствена вентилация "v" (IEC 60079-13:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 14: Проектиране, избор и изграждане на електрически уредби (IEC 60079-14:2013/Cor.1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 17: Преглед и поддържане на електрически уредби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/A1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m" (IEC 60079-18:2014/Cor.1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още