Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Акумулаторни елементи и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност за акумулаторни литиеви батерии за използване в пътни превозни средства, които не са за задвижване (IEC 63057:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Затворени хидридни клетки от никел-метал и батерии за използване в промишлени приложения. Част 1: Работни характеристики (IEC 63115-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Затворени хидридни клетки от никел-метал и батерии за използване в промишлени приложения. Част 1: Работни характеристики (IEC 63115-1:2020/A1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алакални или други некиселинни електролити. Затворени хидридни клетки от никел-метал и батерии за използване в промишлени приложения. Част 2: Безопасност (IEC 63115-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алакални и други некиселинни електролити. Акумулаторни литиево-йонни, никел-кадмиеви и никел-метал хидридни клетки и батерии за преносими съоръжения. Указания, свързани с аспектите по отношение на околната среда (IEC 63218:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулатори и батерии акумулаторни никел-кадмиеви закрити. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Акумулатори никел-кадмиеви нехерметически със синтеровани електроди. Типове, означения, размери и номинални капацитети

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Батерии акумулаторни никел- кадмиеви за пътнически вагони. Типове, означения, размери и номинални капацитети и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Акумулатори никел-железни с ламелни пластини, закрити в стоманени кутии. Типове, размери и капацитети

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21/SC 21A още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21/SC 21A още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21/SC 21A още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21/SC 21A още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21/SC 21A още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21/SC 21A още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

TC 21/SC 21A още

60.60 Публикуван стандарт

TC 21/SC 21A още