Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вторични клетки и батерии за съхраняване на възобновяема енергия. Общи изисквания и методи за изпитване. Част 2: Приложения в енергийната система (IEC 61427-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния символ за рециклиране ISO 7000-1135 и индикации, отчитащи директиви 93/86/EEC и 91/157/EEC

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния символ за рециклиране ISO 7000-1135 (IEC 61429:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Маркировка на акумулаторни клетки и батерии с международния символ за рециклиране ISO 7000-1135 и означения в съответствие с директиви 93/86/ЕЕС и 91/157/ЕЕС (IEC 61429:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии (с изключение на литиеви) за задвижване на електрически превозни средства. Изисквания за безопасност на хидридни акумулаторни клетки и модули от никел-метал (IEC 61982-4:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии (с изключение на литиеви) за задвижване на електрически пътни превозни средства. Работни характеристики и изпитвания за издръжливост (IEC 61982:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност за вторични батерии и инсталации на батерии. Част 3: Тягови батерии (IEC 62485-3:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни литиево-йонни елементи за задвижване на електрически пътни превозни средства. Част 3: Изисквания за безопасност (IEC 62660-3:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Електролит и вода за отворени оловни акумулатори. Част 1: Изисквания за електролита (IEC 62877-1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Електролит и вода за отворени оловни акумулатори. Част 1: Изисквания за електролита (IEC 62877-1:2016/Cor.1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Електролит и вода за отворени оловни акумулатори. Част 2: Изисквания за водата (IEC 62877-2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации за батерии. Част 1: Обща информация за безопасност (IEC 62485-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации за батерии. Част 2: Стационарни батерии (IEC 62485-2:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации за батерии. Част 4: Оловни батерии с регулируем клапан за използване в преносими съоръжения (IEC 62485-4:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации на батерии. Част 5: Безопасна експлоатация на литиево-йонни батерии за стационарни приложения (IEC 62485-5:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации на батерии. Част 5: Безопасна експлоатация на литиево-йонни батерии за стационарни приложения (IEC 62485-5:2020/Cor 1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации на батерии. Част 6: Безопасна експлоатация на литиево-йонни батерии за тягови приложения (IEC 62485-6:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни литиево-йонни клетки за задвижване на електрически пътни превозни средства. Част 1: Изпитване на работни характеристики (IEC 62660-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още