Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-4: Изпитване на електрическа якост на изолацията

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-40: Изпитване на късо съединение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-41: Координация на изолацията

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-42: Електромагнитна съвместимост

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-43 : Изпитване за доказване на проследимост

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-44: Солена мъгла

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-45: Максимална честота на циклите

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-46: Изпитване на издържано импулсно пренапрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Двупозиционни електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-46: Включвателна и изключвателна способност

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-48 : Изпитване за надеждност на контактите

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-49: Дългосрочна стабилност на херметичността

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-5: Съпротивление на изолацията

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-50 : Кратковременно спадане на захранващото напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-51: Връщане в изходно положение при спадане на напрежението в бобината

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-52 : Пренапрежение на бобината

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-53: Бавно намаляване и увеличаване на захранващото напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания Част 7-55: Изпитване на критичен постоянен ток на натоварване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-56: Изпитване на натиск със сачма

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още