Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Флуиди за приложение в електротехниката. Минерални изолационни масла за електрически съоръжения (IEC 60296:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Метод за вземане на проби от изолационни течности (IEC 60475:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Маслонапълнени електрически съоръжения в експлоатация. Ръководство за тълкуване на анализа на разтворени и свободни газове (IEC 60599:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Изолационни течности. Технически изисквания към неработили течности на база на синтетични ароматни въглеводороди (IEC 60867:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Изолационни течности. Методи за изпитване за стабилност на окисление. Метод за изпитване, чрез който се оценява стабилността на окисление на изолационни течности в състояние при доставка (IEC 61125:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Изолационни течности. Методи за изпитване за определяне на напрежението на фазовата граница на изолационни течности. Определяне чрез метод с пръстен (IEC 62961:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Изолационни течности. Неработили модифицирани или смесени естери за електротехнически приложения (IEC 63012:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Определяне съдържанието на ароматни въглеводороди в неработили минерални изолационни масла (IEC 60590:1977)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Газоотделяне на изолационни течности, подложени на електрическо натоварване и йонизация (IEC 60628:1985)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Технически изисквания за неработили полибутени (IEC 60963:1988)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Определяне съдържанието на ароматни въглеводороди в неработили минерални изолационни масла

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Ръководство за инвентаризационен контрол, управление, дегазиране и/или отстраняване на електрически съоръжения и изолационни течности, съдържащи PCBs

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 10 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 10 още

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

TC 10 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 10 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 10 още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

TC 10 още