Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 17: Изпитване на съпротивлението на повърхностната изолация на образец тип гребен и изпитване за електрохимична миграция на остатъчния флюс (ISO 9455-17:2002)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Класификация и изисквания. Част 2: Изисквания към характеристиката

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Флюсове за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на количеството киселина чрез потенциометричен метод и метод на визуално титруване (ISO 9455-3:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 5: Изпитване с меден рефлектор (ISO 9455-5:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 6: Определяне и откриване на съдържанието на халогенид (без флуорид) (ISO 9455-6:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 9: Определяне на съдържанието на амоняк (ISO 9455-9:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 44/SC 12 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 44/SC 12 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 44/SC 13 още

60.00 Подготовка за публикуване

ISO/TC 44/SC 13 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 44/SC 13 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 13 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 44/SC 13 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 13 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 44/SC 13 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 44/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 44/SC 12 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 44/SC 12 още