Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от стомана. Част 1: Съставни части, подложени на налягане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от стомана. Част 2: Съставни части, които не са подложени на вътрешно налягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от стомана. Част 3: Плакирани, покрити с друг материал и облицовани съставни части, подложени на налягане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Авиационна и космическа техника, заваръчни шевове; информация върху чертежите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Съединения в авиационни и космически конструкции, получени чрез заваряване и/или запояване. Свързване на метални материали чрез електронно-лъчево заваряване. Част 001: Качество на заварените съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Съединения в авиационни и космически конструкции, получени чрез заваряване и/или запояване. Свързване на метални материали чрез електронно-лъчево заваряване. Качество на заварените съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Заваряване. Електродъгово заварени съединения от алуминий и неговите сплави. Нива на качество според несъвършенствата (ISO 10042:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Изпитване на заварени съединения. Изпитване на отслояване и отделяне чрез длето на електросъпротивително заварени точкови и релефни шевове (ISO 10447:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 10675-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 2: Алуминий и неговите сплави (ISO 10675-2:2021, коригирана версия от 2022-02)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на време-дифракционна технология (TOFD) (ISO 10863:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Нива на приемане (ISO 11666:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Хибридно лазерно електродъгово заваряване на стомани, никел и никелови сплави. Нива на качеството на несъвършенствата (ISO 12932:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Механично съединяване. Изпитване с разрушаване на съединения. Размери на образците и процедура за изпитване на срязване при натоварване на опън на единични съединения (ISO 12996:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на автоматизирана технология с фазирани решетки (ISO 13588:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Електроннолъчево и лазерно заварени съединения. Изисквания и препоръки за нивата на качество според несъвършенствата. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 13919-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електроннолъчево и лазерно заварени съединения. Изисквания и препоръки за нивата на качество според несъвършенствата. Част 2: Алуминий, магнезий и техните сплави и чиста мед (ISO 13919-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заварени съединения. Размери на образеца и процедура за механизирано изпитване на отслояване на електросъпротивително заварени точкови, ролкови и релефни шевове (ISO 14270:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още