Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 1: Общо ръководство за електродъгово заваряване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 2: Електродъгово заваряване на феритни стомани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 2: Електродъгово заваряване на феритни стомани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 3: Електродъгово заваряване на корозионноустойчиви стомани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 4: Електродъгово заваряване на алуминий и алуминиеви сплави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 4: Електродъгово заваряване на алуминий и алуминиеви сплави

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 5: Заваряване на плакирана стомана

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 6: Лазерно заваряване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 7: Електронно-лъчево заваряване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 8: Заваряване на чугун

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-17 още

Персонал за заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на заварчици. Термопластични заварени съединения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни системи за транспортиране. Заваряване на тръбопроводи (ISO 13847:2000, с промени)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-60 още

Нефтена и газова промишленост. Транспортируеми тръбопроводни системи. Заваряване на тръбопроводи (ISO 13847:2000, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Железопътна техника. Инфраструктура. Челно заваряване на релси. Част 1: Заваряване на нови релси от стомани марки R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R370LHT и R400HT в определено помещение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Релсов път. Челно заваряване чрез стопяване на релси. Част 2: Заваряване на нови релси от стомани марки R220, R260, R260Mn и R350HT с подвижни машини за заваряване на място, различно от определено помещение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Релсов път. Челно заваряване чрез стопяване на релси. Част 3: Заваряване, свързано със строителството на кръстовини

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Релсов път. Алуминотермично заваряване на релси. Част 1: Одобряване на процесите на заваряване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-70 още

Железопътна техника. Релсов път. Алуминотермично заваряване на релси. Част 2: Квалификация на заварчици за алуминотермично заваряване, одобряване на изпълнителите и приемане на заваръчни шевове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още