Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Промишлена арматура. Изходящи краища за челно заваряване на стоманена арматура

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Промишлена арматура. Изпитване на хидравлично съпротивление чрез използване на вода като течност за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Промишлена арматура. Строителни дължини ETE (размер край-край) и СТЕ (размер ос-край) за арматура с изходящи краища за челно заваряване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Свободно изтичане без ограничение. Група А, вид А

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Технически изисквания и изпитване на вентили и фасонни части за съдове под налягане за втечнен въглеводороден газ (LPG)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Промишлена арматура. Мембранна арматура от метал

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Арматура за газоворазпределителни системи с максимално работно налягане, по-малко или равно на 16 bar. Изисквания за изпълнение

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-104 още

Арматура в тръбопроводи за транспортиране на природен газ. Изисквания за изпълнение и изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Гъвкав съединителен предпазител за обратен поток от DN 15 до DN 32. Група H. Вид A

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-83 още

Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Напорни арматури с въздушен отвор от DN 15 до DN 50. Група L, вид A и вид В

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Автоматичен отклонител. Група H. Вид C

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Въздушник с гъвкава връзка DN 15 до DN 25, включително група H, вид В и вид D. Общи технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Криогенни съдове. Вентили за криогенна техника

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-43 още

Промишлена арматура. Изисквания и изпитване на метална арматура като оборудване за работа под налягане

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-104 още

Промишлена тръбна арматура. Размери от край до край и от център до край за тръбна арматура с резба в краищата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили за полиетиленови (РЕ) тръбопроводни системи. Метод за изпитване на херметичност по време и след прилагане на огъване на работните механизми

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични вентили. Метод за изпитване на целостта на вентила след външен удар

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Промишлена арматура. Маркировка на метална арматура

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още