Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Кондензатоотделители. Изпитвания по време на производството и изпитвания на характеристиките за функциониране (ISO 6948:1981)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Кондензатоотделители. Определяне на загубата от изпарение. Методи за изпитване (ISO 7841:1988)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Кондензатоотделители. Определяне на дебита. Методи за изпитване (ISO 7842:1988)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Влияние на електромагнитни смущения, причинени от високоволтово напрежение на променливотокови тягови системи и/или захранващи системи за променливо високо напрежение, върху тръбопроводите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Промишлена арматура. Размери на FTF (челна повърхнина-челна повърхнина) и CTF (ос-челна повърхнина) на метална арматура за използване в тръбни инсталации с фланци. Арматура, означена с PN и Class

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още