Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Регулатори, работещи без използване на външен източник на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствени процеси. Източници захранващи електрически. Механизми изпълнителни електрически с постоянна скорост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Анализатори многоканални амплитудни. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Амперметри за транспортни средства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Апаратури съобщителни. Захранващи напрежения. Методи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Уреди измерителни електронни. Честотомери цифрови. Общи технически изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Уреди електроизмерителни. Компенсатори за постоянен ток. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Пост трансформаторен 20 kV, 63-400 kVA. Архитектурно-строителна част

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Устройства и съоръжения електротехнически. Методи за измерване при изпитвания с високо напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Таблица телевизионна изпитвателна електронна универсална. Общи изисквания, състав и основни параметри на елементите и сигналите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Уреди измерителни електронни. Общи изисквания за издръжливост и устойчивост при механични въздействия и методи за изпитване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-28 още

Електромери индукционни

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-79 още

Единна система за конструкторска документация. Означения условни графични в електрическите схеми. Уреди електроизмерителни

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Уреди измерителни електронни. Общи технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-28 още

Миливолтметри и логомери за измерване на неелектрически величини

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-28 още

Волтметри електронни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Изграждане и работа на електрически устройства за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на устройства/съоръжения на базови станции с граничните стойности на облъчване от радиочестотни електромагнитни полета (110 MHz - 100 GHz) при пускане в експлоатация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-75 още