Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 2: Изходящи съединители

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за работа под вода, в които се използват NITROX и кислород

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за работа под вода, в които се използват NITROX и кислород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени само за положително налягане. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, със затворена система със сгъстен кислород или сгъстен кислород и азот. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, със затворена система със сгъстен кислород или сгъстен кислород и азот. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове, с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени да включват положително налягане, само за евакуиране

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан, командван от белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания, изпитване и маркировка

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия с непрекъснат поток. Изисквания, изпитване и маркировка

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателни органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 1: Връзка със стандартна резба

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 2: Връзка с централно разположение на резбата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 3: Връзка с резба M 45 х 3

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен газ. Част 2: Апарати със свободно изтичане

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Съоръжения за сепариране на мазнини. Част 2: Избор на номинални размери, монтаж, експлоатация и поддържане

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-83 още

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски без клапани за вдишване и със заменящи се филтри - газозащитни или комбинирани, или за защита само от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Дихателна екипировка. Автономен апарат с отворена система със сгъстен въздух за работа под вода. Изисквания, изпитване и маркировка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, с подаване на свеж въздух чрез вентилатор с двигател, включващи качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още