Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 10: Специфични изисквания за прилагане на приемопредавателни устройства за наблюдение на обекти (SPT)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 13: Устройства за сигурност при дим от пиротехнически изделия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 13: Устройства за сигурност при дим от пиротехнически изделия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-10: Детектори срещу проникване. Затворени контакти (магнитни)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-3: Изисквания към микровълнови детектори

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-3: Изисквания за микровълнови детектори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-6: Отворени контакти (магнитни)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-1: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (акустични)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-1: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (акустични)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-1: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (акустични)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-2: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (пасивни)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-2: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (пасивни)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-2: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (пасивни)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-3: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (активни)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-3: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (активни)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-7-3: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло (активни)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-8: Детектори срещу проникване. Детектори за удар

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 4: Устройства за предупреждение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още