Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжения за обслужване на цистерни. Отдушник за свръхналягане и вакуум

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Оборудване за обслужване на цистерни. Авариен предпазен клапан

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Сравнителни изпитвания на различни класове полиетилен

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-73 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Дигитален интерфейс за предаване на данни между цистерна за превоз и стационарни съоръжения. Част 1: Спецификация на протокола. Данни за контрол, измерване и събития

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Дигитален интерфейс за предаване на данни между цистерна за превоз и стационарни съоръжения. Част 2: Търговски данни и данни за логистика

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Устройство за обслужване на цистерни. Ограничител на пламъка на горене при системи за вентилация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Устройство за предпазване от препълване на неподвижни цистерни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Оборудване за обслужване на цистерни. Вентил за изпускане на пара

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Европейски речник за CBRNE

60.60 Публикуван стандарт

ТК-102 още

Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Изпитване за съвместимост на пластмаси за опаковане и средни по обем контейнери (IBCs) (ISO 13274:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Изпитване за съвместимост на пластмаси за опаковане и средни по обем контейнери. Техническа поправка 1 (ISO 13274:2013/Cor. 1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Рециклирани пластмасови материали (ISO 16103:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Транспортни опаковки за опасни товари. Опаковки за опасни товари, големи съдове за насипни товари (IBCs) и големи опаковки. Ръководство за прилагането на ISO 9001 (ISO 16106:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Опаковане. Транспортни опаковки за опасни товари. Методи за изпитване (ISO 16495:2022, коригирана версия 2023-04)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Ръководство и препоръки за товарене, превоз и разтоварване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Сигурност на обществото и гражданите. Ръководство за сигурността на опасни материали (CBRNE) в здравни заведения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-102 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 45 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 122/SC 3 още