Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Защита срещу поражения от електрически ток. Общи насоки за уредби и оборудване (IEC 61140:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Работа под напрежение. Съоръжения за заземяване или за заземяване и свързване накъсо, използващи ланцети като приспособления за свързване накъсо. Заземяване с ланцет (IEC 61219:1993)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Твърди защитни покрития за работа под напрежение по електрически уредби за променливо напрежение (IEC 61229:1995, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Твърди защитни покрития за работа под напрежение по електрически уредби за променливо напрежение (IEC 61229:1993/A1:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Твърди защитни покрития за работа под напрежение по електрически уредби за променливо напрежение (IEC 61229:1993/A2:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Преносими съоръжения за заземяване или за заземяване и свързване накъсо (IEC 61230:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електроизолационни материали. Методи за изпитване на водоустойчивостта. Част 2: Формовъчни термореактиви (IEC 61234-2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Работа под напрежение. Изолационни кухи тръби за електрически цели (ІЕС 61235:1993, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Опори, скоби, затягащи устройства и техните принадлежности

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 1: Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV (IEC 61243-1:2003/A1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 1: Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV (ІЕС 61243-1:2003, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори за напрежение. Част 2: Съпротивителен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV до 36 kV (IEC 61243-2:1995 + поправка юни 1996 + поправка юли 1999, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори за напрежение. Част 2: Съпротивителен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV до 36 kV (IEC 61243-2:1995, поправка 1996, с промени /A1:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори за напрежение. Част 2: Съпротивителен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV до 36 kV (IEC 61243-2:1995/A2:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 3: Двуполюсен тип за ниско напрежение (IEC 61243-3:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 3: Двуполюсен тип за ниско напрежение (IEC 61243-3:2014/Cor:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 3: Двуполюсен тип за ниско напрежение (IEC 61243-3:2014/Cor. 2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 5: Системи за откриване на напрежение (VDS) (IEC 61243-5:1997, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още