Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Трактори и машини селскостопански. Работно място на оператора. Изисквания към обзорността и осветеността на работните зони

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Трактори и машини селскостопански и горскостопански. Методи за определяне на обзорността и осветеността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Машини и съоръжения строителни. Ергономични изисквания към сигнализационните устройства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Машини и съоръжения строителни. Нормативи за обзорност от работното място и методи за нейното измерване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Система по ергономия. Изделия комплектуващи универсален стоматологичен кабинет. Ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Инструменти ръчни. Класификация. Основни ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Трактори и машини селскостопански. Седалка на водача. Основни размери и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Безопасност на машини. Физически характеристики на човека. Част 1: Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики човека. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с машината

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 5: Оценяване на риска при повтарящо се управление на висока честота

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машини. Указания за прилагане на ергономични стандарти при проектиране на машини

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-59 още

Лични предпазни средства. Ергономични принципи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Дъски за провеждане на обучение. Ергономични и технически изисквания, изисквания за безопасност и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Железопътна техника. Климатизатори за градски и крайградски подвижен състав. Част 1: Основни показатели за комфорт

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Климатизатори за градски и крайградски подвижен състав. Част 2: Типови изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Ергономични методи. Част 2: Методология за аналитична работа в подкрепа на проектирането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още