Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Охрана на труда. Изделия радиоелектронни служебни. Общи изисквания за безопасност. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Охрана на труда. Изделия радиоелектронни служебни. Общи изисквания за безопасност. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Охрана на труда. Устройства блокировъчни. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Охрана на труда. Процеси производствени. Общи изисквания по безопасност на труда

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Охрана на труда. Термична обработка на металите. Общи изисквания по безопасност на труда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Охрана на труда. Дърворезно производство. Изисквания за безопасност на труда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Охрана на труда. Производство на плочи от дървесни частици. Общи изисквания за безопасност на труда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Трактори и машини селскостопански. Изисквания към конструкциите по безопасност и хигиена на труда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Охрана на труда. Машини дървообработващи фрезови. Изисквания за безопасност на конструкциите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Охрана на труда. Машини дървообработващи шлифовъчни. Изисквания по безопасност към конструкциите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Охрана на труда. Машини дървообработващи. Циркуляри. Изисквания по безопасност към конструкциите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Охрана на труда. Банцинги универсални. Изисквания по безопасност към конструкциите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Транспортьори лентови за открити рудници. Изисквания по безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Оборудване дървообработващо. Гатери. Изисквания по безопасност към конструкцията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Машини дървообработващи пробивни и пробивно- разстъргващи. Изисквания по безопасност към конструкциите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машини. Физически характеристики на човека. Част 1: Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики човека. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още