Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на почви. Биологични методи. Хронична токсичност във висши растения (ISO 22030:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Изпитване за измерване на забавянето на възпроизвеждане на орибатидни акари (Oppia nitens), изложени на замърсители в почвата (ISO 23266:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 1: Ръчно сортиране и извличане на дъждовни червеи (ISO 23611-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 2: Вземане на проби и извличане на микроартроподи (Collembola and Acarina) (ISO 23611-2:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 3: Вземане на проби и екстракция на земни червеи (ISO 23611-3:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 4: Вземане на проби, извличане и идентификация на обитаващи почви нематоди (ISO 23611-4:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 5: Вземане на проби и извличане от почви от макробезгръбначни (ISO 23611-5:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 6: Указания за разработване на програми за вземане на проби от почвени безгръбначни (ISO 23611-6:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на дехидрогеназа в почви. Част 1: Метод с използване на трифенилтетразолиум хлорид (TTC) (ISO 23753-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на дехидрогеназа в почви. Част 1: Метод с използване на трифенилтетразолиум хлорид (TTC). Изменение 1 (ISO 23753-1:2019/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на дехидрогеназа в почви. Част 2: Метод с използване на йодотетразолиум хлорид (INT) (ISO 23753-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на дехидрогеназа в почви. Част 2: Метод с използване на йодотетразолиум хлорид (INT). Изменение 1 (ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Затваряне на охлюви в клетки, на място, за оценяване биоакумулирането на замърсители (ISO 24032:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Оценяване на генотоксичните ефекти върху висши растения. Микронуклеарно изпитване на бакла (ISO 29200:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на микробиологичното разнообразие в почвите. Част 1: Метод за анализ с фосфолипидна мастна киселина (PLFA) и фосфолипидни етерни липиди (PLEL) (ISO/TS 29843-1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на микробиологичното разнообразие в почвите. Част 2: Метод за анализ с фосфолипидна мастна киселина (PLFA) с използване на метод за обикновена екстракция на PLFA (ISO/TS 29843-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Определяне на примеси и камъни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 190/SC 4 още