Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на маслени аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скорост на движение на въздуха в работните помещения на сградите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Вещества вредни. Фталов анхидрид във въздуха на работната среда. Методи за определяне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни. Малеинов анхидрид във въздуха на работната среда. Методи за определяне на концентрацията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни. Фурфурол във въздуха на работната среда. Методи за определяне на концентрацията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на азотни окиси

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни във въздуха на работната среда. Определяне бройната концентрация на азбестови влакна в смесен азбестосъдържащ прах

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни. Определяне вида на азбеста в суровини и материали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на метилетилкетон (мек)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на въглероден окис

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на сероводород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на праха

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни. Свободен силициев двуокис в праха във въздуха на работната среда. Методи за определяне

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни. Хлор във въздуха на работната среда. Методи за определяне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на бензол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на живак (живачни пари)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на оловни аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на бензин (бензинови пари)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още