Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електромедицински апарати. Част 1-9: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за проектиране с намаляване въздействието върху околната среда (IEC 60601-1-9:2007/A1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 1-9: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Изисквания за проектиране с намаляване въздействието върху околната среда (IEC 60601-1-9:2007/A2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики (IEC 60601-1:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики (IEC 60601-1:2005/A1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики (IEC 60601-1:2005/A1:2012/Cor.1)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики (IEC 60601-1:2005/A2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-22: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на хирургични, козметични, терапевтични и диагностични лазерни съоръжения (IEC 60601-2-22:2007 + A1:2012)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-31: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на външни сърдечни стимулатори със собствен източник на електроенергия (IEC 60601-2-31:2008/A1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-31: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на външни сърдечни стимулатори със собствен източник на електроенергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-36: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати извън тялото, предизвикващи раздробяване на камъни (IEC 60601-2-36:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-62: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на високоинтензивни терапевтични ултразвукови системи (HITU) (IEC 60601-2-62:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Ултразвук. Системи за почистване на зъби. Измерване и обявяване на изходните характеристики (IEC 1205:1993)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Ултразвук. Хирургически системи. Измерване и обявяване на основните характеристики на изходите (IEC 61847:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Софтуер за медицински изделия. Процеси по време на жизнения цикъл на софтуера (IEC 62304:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Софтуер за медицински изделия. Процеси по време на жизнения цикъл на софтуера (IEC 62304:2006/A1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Периодично изпитване и изпитване след ремонт на електромедицински апарати (IEC 62353:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински изделия. Част 1: Използване на приложен инженеринг в медицински изделия (IEC 62366-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински изделия. Част 1: Използване на приложен инженеринг в медицински изделия (IEC 62366-1:2015/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още