Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нанотехнологии. Указания за определяне на протоколи за експлозивност и запалимост на прахове, съдържащи нанообекти (за транспортиране, обработване и съхранение)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Указания за управление и обезвреждане на отпадъци от производството и преработването на произведени нанообекти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Указания за оценяване на жизнения цикъл. Прилагане на EN ISO 14044:2006 за произведени наноматериали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Изпитване на надраскване в нано- и микромащаб

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанопроизводство. Спецификации на материалите. Част 2-1: Едностенни въглеродни нанотръбички. Подробна бланка за спецификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Охарактеризиране на проби от многостенни въглеродни нанотръбички

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Методология за класификация и категоризиране на наноматериалите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Практики за здраве и безопасност в професионална среда (ISO/TR 12885:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Матрица на характеристиките и методите за измерване на графен и свързаните с него двуизмерни (2D) материали (ISO/TR 19733:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Подготовка на проби за определянето на метални и металооксидни нанообекти във водни проби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Съображения при извършване на токсикокинетични изследвания с наноматериали (ISO/TR 22019:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Оценка на методите за освобождаване на наноматериали от търговски полимерни композити, съдържащи наноматериали (ISO/TR 22293:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Характеризиране на едностенни въглеродни нанотръбички чрез използване на трансмисионна електронна микроскопия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Спецификации на материалите. Указания за специфициране на нанообекти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Спецификация за подготовка на представителни проби, състоящи се от нанообекти в сухо прахообразно състояние (ISO/TS 16195:2018)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Електронно-спинов резонанс (ESR) като метод за измерване на активни форми на кислорода (ROS), генерирани от металноокисни наноматериали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Магнитни наноматериали. Част 1: Спецификация на характеристиките и измерванията на магнитни наносуспензии (ISO/TS 19807-1:2019)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Суспензии на въглеродни нанотръби. Спецификация на характеристиките и методи за измерване (ISO/TS 19808:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още