Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информация и документация. Кодове за представяне на имена на писмени знаци (ISO 15924:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Процеси и функционални изисквания за софтуера при управление на записи. Част 1: Функционални изисквания и свързани с тях насоки за всички приложения при управлението на дигитални записи (ISO 16175-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Кутии, папки за досиета и други обвивки, изработени от целулозни материали, за съхранение на документи от хартия и пергамент (ISO 16245:2009)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Методи и процедури за оценяване на въздействието на библиотеките

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Хранилище за електронни документи на доверена трета страна (ISO 17068:2017)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен идентификатор за връзка (ISLI)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Международна статистика на музеите (ISO 18461:2016)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-16 още

Управление на документи. Оценяване на внедряването на ECM/EDRM. Сигурност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Информация и документация. Международен идентификатор на обекти в библиотека (ILII)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен номер на книга (ISBN)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Подготовка и действия при бедствена ситуация (ISO 21110:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Ключови индикатори за музеи (ISO 21246:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Оценка на качеството за национални библиотеки (ISO 21248:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Документация. Реферати на публикации и документация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Услуги за регистриране на библиотеки и сродни организации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Документация. Оформяне на статии от периодични и други продължаващи издания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Указания за разработващите стандарти за изразяване на изискванията за управление на записи в стандартите

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-16 още

Информация и документация. Процеси за управление на документи/записи. Метаданни за документи/записи. Част 1: Принципи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-16 още