Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Техническа документация на продукта. Шрифтове. Част 1: Общи изисквания (ISO 3098-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 2: Латиница, цифри и знаци (ISO 3098-2:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 3: Гръцка азбука (ISO 3098-3:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 4: Диакритични и специфични знаци в латинската азбука (ISO 3098-4:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 5: CAD шрифтове на латиница, цифри и знаци (ISO 3098-5:1997)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 2 още

Техническа документация на продукт. Шрифтове. Част 6: Кирилица (ISO 3098-6:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Технически чертежи. Мащаби (ISO 5455:1979)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 2 още

Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 1: Преглед (ISO 5456-1:1996)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 2: Правоъгълно проектиране (ISO 5456-2:1996)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 3: Аксонометрично проектиране (ISO 5456-3:1996)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Технически чертежи. Методи на проектиране. Част 4: Централно проектиране (ISO 5456-4:1996)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Техническа документация на продукт. Формати и оформяне на чертожните листове. Изменение 1

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Техническа документация на продукт. Формати и оформяне на чертожните листове (ISO 5457:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Технически чертежи. Изисквания при микрокопиране (ISO 6428:1982)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Технически чертежи. Строителни чертежи. Опростено изобразяване на събаряне и реконструкция (ISO 7518:1983)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Строителни чертежи. Разположение на изображения, текстове и основни надписи върху чертожните листове (ISO 9431:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 10 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 10 още