Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Фугиращи смеси за керамични плочки. Част 1: Изисквания, класификация, означаване, маркировка и етикетиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-7 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определения и характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни слоеве. Определения и характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни слоеве. Определения и характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови пароизолационни слоеве. Определения и характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Свързващи вещества за магнезиални подови замазки - каустичен магнезит и магнезиев хлорид. Част 1: Определения, изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Свободно окачени отопляващи и охлаждащи повърхности, захранвани с вода при температура под 120 °C. Част 1: Предварително монтирани таванни излъчващи панели за отопляване на помещения. Технически спецификации и изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Стълбища от дървен материал. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Продукти, произведени от гипсови плоскости чрез вторично обработване. Определения, изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-4 още

Отоплителни котли. Отоплителни котли с горелки с принудително впръскване. Номинална топлинна мощност не по-голяма от 10 MW и максимална работна температура 110 °C

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-8 още

Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още