Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили за полиетиленови (РЕ) тръбопроводни системи. Метод за изпитване на херметичност по време и след прилагане на огъване на работните механизми

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-81 още

Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Декларации за продукт по отношение на околната среда. Правила за категоризация на продукт

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбoпроводни системи за подземно транспортиране и съхранение на непитейна вода под налягане. Шахти, ревизионни камери и пътни канавки за системи за дъждовни води, изработени от непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE ). Част 2: Изисквания за пътни канавки

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Еластични, текстилни, ламинирани и модулни механично закрепени подови покрития. Кръгова икономика. Термини и опрелеления

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Еластични и ламинирани подови покрития. Оценяване способността за натрупване на електростатични заряди

20.60 Край на периода за коментари

ТК-81 още

Декоративни ламинати, получени при високо налягане (HPL). Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено наричани "ламинати"). Част 7: Плътни ламинати и HPL композитни плочи за вътрешни и външни стени и за обшивки на тавани

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-81 още

Пластмаси. Получаване и представяне на сравними едноточкови данни. Част 1: Материали за формуване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Тръби от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP). Определяне на напречна коравина на пълзене в мокро или сухо състояние (ISO/DIS 10468:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни мрежи за газоснабдяване. Част 1: Материали от полиетилен(РE)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Усилени със стъклени влакна пластмаси. Препрег, формовъчни компаунди и ламинати. Определяне съдържанието на стъклотекстил и минерален пълнител. Методи с калциниране (ISO/FDIS 1172:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмаси. Методи за определяне на плътността на неразпенени пластмаси. Част 1: Имерсионен метод, пикнометричен метод с течност и титриметричен метод

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Проверка на махалото на машини за изпитване на якост на удар. Изпитване на якост на удар по Charpy, по Izod и при опън

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Обикновено изпитване за отделяне на топлина с помощта на коничен лъчист нагревател и термоелектрически детектор (ISO/DIS 13927:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Усилени с влакна полимерни композити. Определяне на свойствата на натиск по посока, успоредна на равнината на ламиниране (ISO/FDIS 14126:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение. Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS), непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Изисквания за елементите и системите. Метрични серии (ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 1:2004)

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение. Полибутен (PB), полиетилен (PE), полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT), омрежен полиетилен (PE-X), полипропилен (PP). Метрични серии за спецификации на елементите и системата. Изменение 1 (ISO 15494:2015/Amd 1:2020)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още