Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Tермопластични тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Дъна за термопластични ревизионни камери и шахти. Методи за изпитване устойчивост на изкривяване (ISO 13267:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Tермопластични тръбопроводни системи за подземно безнапорно отводняване и канализация. Термопластични тръби или пръстени за ревизионни камери и шахти. Определяне на напречна коравина (ISO 13268:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмаси. Проверка на махалото на машини за изпитване на якост на удар. Изпитване на якост на удар по Charpy, по Izod и при опън

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Обикновено изпитване за отделяне на топлина с помощта на коничен лъчист нагревател и термоелектрически детектор (ISO/DIS 13927:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Усилени с влакна полимерни композити. Определяне на якостните свойства по посока на усилването(ISO/DIS 14126:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение. Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS), непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Изисквания за елементите и системите. Метрични серии (ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 1:2004)

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013). Национално приложение (NA) Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013). Национално приложение (NA) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings (ISO 15874-3:2013)- National annex

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 1: Общи положения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 2: Тръби.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 3: Свързващи части.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 1: Общи положения (ISO/DIS 16486-1:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Течни смоли. Определяне на плътност чрез пикнометричен метод (ISO/DIS 1675:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмаси. Полиетилен (РЕ) за формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO 17855-2:2016)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне якост на удар по CHARPY. Част 1: Неинструментално изпитване на удар (ISO/DIS 179-1:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на якост на удар по Izod (ISO/DIS 180:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне тенденцията компаунди и продукти на основа хомополимери и съполимери на винилхлорида да отделят хлороводород и други киселинни продукти при повишени температури. Част 3: Кондуктометричен метод (ISO/DIS 182-3:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Полипропилен (PP) за формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO/DIS 19069-2:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още