Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Проектиране на вентилатори, работещи в потенциално експлозивни атмосфери

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-1 още

Вентилационна система за защита против експлозия на газ

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2015, с промени)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 11: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество Halocarbon Blend 55 (ISO 14520-17:2022, с промени)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън. Част 12: Носещи зидани стени

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Системи за изолиране от експлозии

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 2: Устойчивост на огън на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос стоманени врати

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дим на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 4: Устойчивост на огън на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос стъклени врати

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 5: Устойчивост на огън на комплекти от шарнирно окачени и въртящи се около централна ос остъклени врати в метална рамка и отваряеми прозорци

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още

Шарнирни клапи за изолиране на експлозия

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още

Системи за защита от пожар на кухни с търговско предзначение. Проектиране на системата, документация и изисквания за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 2: Характеристики на продукта и методи за изпитване на дюзи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни системи. Проектиране, сглобяване, монтиране и пускане в експлоатация на помпени комплекти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране (ISO 6183:2022, с промени)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Автомобили за пожарогасителни и спасителни дейности. Част 2: Общи изисквания. Безопасност и експлоатационни характеристики

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-1 още

Безопасност при пожар. Речник (ISO/DIS 13943:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери. Част 41: Бутални двигатели с вътрешно горене (ISO/IEC DIS 80079-41:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Изпитвания за реакция на огън на подови покрития. Част 1: Определяне на поведението при горене чрез използване на източник на лъчиста топлина

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още