Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

Тази секция съдържа информация за всички български и международни стандарти - както в процес на разработване, така и публикувани. За по-лесно търсене, използвайте възможностите по-долу или разширеното търсене.

Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 3: Въжета

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 4: Пръти

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт). Технически условия на доставка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Калциев карбонат

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен оксид

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Тръби от неръждаема стомана

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 7: Тръби от неръждаема стомана

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Мебели. Столове. Определяне на устойчивостта

20.60 Край на периода за коментари

ТК-33 още

Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 2: Феритни и мартензитни стомани с определени свойства при повишена температура

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 4: Заваряеми дребнозърнести стомани с висока граница на провлачане

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Малки плавателни съдове. Системи с втечнен въглеводороден газ (LPG)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-17 още

Микрографско изследване на съдържанието на неметални включвания в стомани чрез стандартни изображения

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 9 още

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за пилоти. Част 1: Технически условия за доставка

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за пилоти. Част 1: Технически условия за доставка

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Стоманени изковки, ковани в открити щампи за общи машиностроителни цели. Част 1: Общи изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 2: Нелегирани качествени и специални стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 3: Легирани специални стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 4: Неръждаеми стомани

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още