Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

Тази секция съдържа информация за всички български и международни стандарти - както в процес на разработване, така и публикувани. За по-лесно търсене, използвайте възможностите по-долу или разширеното търсене.

Качество на водата. Определяне съдържанието на нитрити. Молекулен абсорбционен спектрометрален метод (ISO 6777:1984)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Машини строителни и пътни. Мостове двигателни. Правила за приемане и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Колена 11 градуса 15" с муфа за водопроводи. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 1: Ръководство за избор на условия и методи за изпитване на обща миграция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Влакнесто-оптични устройства за свързване и пасивни компоненти. Основни изпитвания и процедури за измерване. Част 2-45: Изпитвания: Дълготрайност при потапяне във вода (IEC 61300-2-45:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 37: Изпитване с горещ пясък за определяне адхезията на свързващото вещество върху предварително обвити минерални фракции за горещо валиран асфалтобетон (HRA)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-68 още

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета, панталони и костюми от една или две части. Част 2: Метод за изпитване за определяне устойчивостта на претриване при удар

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Въздух на работно място. Определяне на частици, отделяни от дизелови двигатели. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Строителен обков. Брави и ключалки. Брави и ключалки с електромеханично задвижване. Изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-96 още

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-28: Методи за изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на изменение на честотата на захранващата мрежа (IEC 61000-4-28:1999/A2:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-75 още

Серия авиационна и космическа техника. Макроструктура на деформирани продукти от титан и титанови сплави. Част 001: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Ръководство за домашни устройства, използвани в мрежа DLNA (Digital living network alliance). Част 3: Защита на връзките (IEC 62481-3:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Средства за защита на дървесината. Определяне на токсичните стойности срещу ларви на Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (лабораторен метод)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Уплътнения без носещи функции за използване във фуги на сгради и пешеходни алеи. Ръководство за маркировка CE и декларация за експлоатационни показатели (DoP)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Авиационна и космическа техника. Термосвиваеми тръбички за свързване, изолация и идентификация. Част 103: Флуореластомерни тръбички. Работна температура - 55 °C до 200 °C. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Кранове. Бордови кранове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Устройства за управление на лампи. Част 2-2: Специфични изисквания за електронни понижаващи конвертори, захранвани с постоянно напрежение или променливо напрежение за нажежаеми лампи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-54 още

Качество на почви. Вземане на проби. Част 104: Стратегии (ISO 18400-104:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още