Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствени процеси. Източници захранващи електрически. Механизми изпълнителни електрически с постоянна скорост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Сушилни валцови атмосферни с непрекъснато действие. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Подложки реброви за ж.п. релси тип 49 kg/m

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Рудани товарни корабни с електрическо или хидравлично задвижване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-17 още

Естествени трошени добавъчни материали за огнеупорен бетон и строителен разтвор. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Стомани и сплави с високо специфично електрическо съпротивление. Типове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Хартия филтърна лабораторна за количествен анализ. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Стомана горещовалцувана широкоивична. Размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Стомана горещовалцувана широкоивична. Размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Прахове магнезитови спечени за производство на изделия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Пестициди. Варфарин технически

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-0/ПС-6 още

Шевна промишленост. Помощни материали. Основни понятия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Прежди пенирни смес П:ПЕ единочки и пресукани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Прежди пенирни смес П:ПЕ единочки и пресукани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Автомобили товарни и автобуси. Предавки карданни. Фланци. Присъединителни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Кожуси на сондажни уреди. Присъединителни размери на главите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Глави за зондове. Типове, основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Съединения за тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още