Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия (индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия при променливо напрежение (индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Част 11: Уреди за измерване (електромери) (IEC 62052-11:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Част 11: Уреди за измерване (електромери)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Водомери за студена питейна вода и за топла вода. Част 1: Метрологични и технически изисквания (ISO 4064-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Водомери за студена питейна вода и за топла вода. Част 2: Методи за изпитване (ISO 4064-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Водомери за студена питейна вода и за топла вода. Част 5: Изисквания за монтиране (ISO 4064-5:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още