Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вибрации. Изпитване на подвижни машини с цел определянето на стойността на излъчените вибрации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при конструиране и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 1: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 13: Машини за отстраняване на опаковъчни телове от обединени бали и единични бали

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 14: Машини за цепене на роли

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 16: Машини за производство на хартия и картон

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 17: Машини за производство на хартия тип "тишу"

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 2: Обелващи барабани

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 21: Машини за нанасяне на покритие

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 22: Дефибрьори

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 26: Машини за опаковане на роли

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 27: Системи за манипулиране на роли

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 3: Пренавиващи машини и навиващи устройства

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при конструиране и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 4: Пулпери и устройства за зареждането им

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 5: Машини за напречно срязване на хартиени листове

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 6: Каландър

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 7: Резервоари за влакнест полуфабрикат

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 8: Съоръжения за раздробяване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 1: Избор на методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още