Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на пепел (ISO 18122:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на летливи вещества (ISO 18123:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне съдържанието на вода. Метод за сушене в сушилня. Част 1: Обща влажност. Сравнителен метод (ISO 18134-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне съдържанието на вода. Метод за сушене в сушилня. Част 3: Влажност в проба за общ анализ (ISO 18134-3:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Отпадъци. Документ за достигнато ниво на техниката. Откриване на халогени и сяра чрез окислително пирохидролизно горене, последвано от йонна хроматография

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Измерване на емисии от стационарни източници. Насоки за разработване на стандартизирани методи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Определяне на концентрацията по маса на серен диоксид с инструментална техника

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Определяне на концентрацията по маса на PCDDs/PCDFs (полихлорирани дибензодиоксини/полихлорирани дибензофурани) и диоксиноподобни PCBs (полихлорирани бифенили). Част 5: Дългосрочно вземане на проби от PCDDs/PCDFs и PCBs

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още