Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Опазване на културното наследство. Извличане и определяне на разтворими соли в естествен камък и други материали, използвани в обекти на културното наследство

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Насоки за охарактеризиране на естествения камък, използван в обекти на културното наследство

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Речник на техническите термини, отнасящи се до разтвори за зидария, външни и вътрешни мазилки, използвани в обекти на културното наследство

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Защита на повърхността на порьозни неорганични материали. Лабораторен метод за изпитване за оценка на действието на непропускащи вода продукти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи за транспортиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи за измерване на съдържанието на влага или на вода в материали в състава на недвижимо културно наследство

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Почистване на порьозни неорганични материали. Техники за лазерно почистване на обекти на културното наследство

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Интегрирано управление за борба с вредителите (IPM) за защита на културното наследство

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Консервационно-реставрационен процес. Вземане на решения, планиране и изпълнение

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Указания за използване на мокро дърво при наземни археологически места

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Насоки за подобряване на енергийните характеристики на исторически сгради

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Спецификации за разположение, конструкция и реконструкция на сгради или помещения, предназначени за съхраняване или използване на колекции от културно наследство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Изкуствено стареене чрез симулирана слънчева радиация на повърхността на необработени или обработени порести неорганични материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Защита на повърхността на порьозни неорганични материали. Технически и химически информационни листове с данни за водоотблъскващ продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Исторически дървени конструкции. Насоки за оценка на място на носещи дървени конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи и материали за почистване на порести неорганични материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Охарактеризиране на строителните разтвори, използвани в обектите на културното наследство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-94 още

Oпазване на културното наследство. Възлагане на услуги и дейности за консервация и реставрация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-94 още