Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изолатори стъклопресувани за кондензатори. Основни технически параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Муфи кабелни епоксидни за напрежение до 10 kV

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Начини и размери за свързване и допустими сили

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Скоба П-образна свързваща шарнирна (пеперуда)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електропроводи въздушни и открити. Разпределителни уредби. Арматура. Звено свързващо усукано (осморка усукана)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Кутии изводни за свързване на проводници със сечение от 1,5 до 4 mm2

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Кутии изводни за свързване на проводници със сечение от 1,5 до 4 mm2

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Подстанции трансформаторни комплектни с общо предназначение за напрежение до 20 kV. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Устройства и съоръжения електротехнически. Методи за изпитване с високо напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори с общо предназначение. Методи за измерване на частичните разряди с променливо напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори. Методи за изпитване. Методи за електромагнитни изпитвания и методи за измерване на съпротивлението на намотките с постоянен ток

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори керамични. Класификация и условни означения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори керамични. Класификация и условни означения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори керамични прътовидни висящи с вътрешна арматура. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори защитни за електротехнически уредби. Общи технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори проходни порцеланови за напрежение до 35 kV. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Уреди електроизмерителни. Компенсатори за постоянен ток. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Постове трансформаторни закрити 20 kV, 63-400 kVa. Електротехническа част. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още