Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Строителни подемници за товари. Част 2: Наклонени подемници с недостъпни платформи с товароносещи устройства

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-66 още

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превоз на хора. Експлоатация

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Осигуряване на качеството

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Въжета

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Общи изисквания. Част 1: Изисквания за всички видове въжени линии

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Общи изисквания. Част 2: Допълнителни изисквания за двувъжени линии с реверсивно движение без спирачки за носещото въже

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Изчисления

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Строителни съоръжения

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Строителни съоръжения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Системи за задвижване и друго механично обзавеждане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Електрическо обзавеждане, различно от това за системите за задвижване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превоз на хора. Превозни средства. Част 1: Закрепвания към транспортното въже, колички на превозно средство, захващащи спирачки, кабини, седалки, вагони, превозни средства за техническо поддържане, тегличи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превоз на хора. Превозни средства. Част 2: Изпитвания на приплъзване на хващача към транспортното въже

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Превозни средства. Част 3: Изпитване на умора

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Платформи за изравняване на нивото. Изисквания за безопасност

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-66 още