Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството. Изчислително пожарно натоварване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради промишлени производствени. Стълби и стълбища. Основни изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Пост трансформаторен 20 kV, 63-400 kVA. Архитектурно-строителна част

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради животновъдни, птицевъдни и дивечовъдни. Основни положения за проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Точност на геометричните параметри в строителството. Изчисляване точността на конструкциите. Основни положения. Функционални допуски

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Точност на геометричните параметри в строителството. Контрол на точността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Площи и обеми на сгради. Терминология и правила за изчисляване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Конструкции алуминиеви. Основни положения за изчисляване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Конструкции стоманени. Основни положения за изчисляване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Наклони на покриви

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради обществени. Санитарни помещения. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Стандарти за експлоатационни изисквания в строителството. Структура, съдържание, правила за изготвяне и фактори, които трябва да се вземат предвид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Фундиране на пилоти. Пробно статично натоварване на забивни и набивни пилоти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Плочи анкърни за стена с един отвор за болтове с правоъгълна глава

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Плочи анкърни за стена с два отвора за болтове с правоъгълна глава. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Плочи анкърни за фундаменти с един отвор за болтове анкърни. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още