Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 10: Определяне на обемната маса в сухо състояние на втвърден разтвор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 12: Определяне на якост на сцепление на втвърден разтвор за вътрешна и външна мазилка върху основа

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 17: Определяне съдържанието на водоразтворими хлориди в пресни разтвори

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 17: Определяне съдържанието на водоразтворими хлориди в пресни разтвори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 18: Определяне на коефициента на водопоглъщане от капилярно действие на втвърден разтвор

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 19: Определяне на проницаемостта на водни пари през втвърдени разтвори за мазилка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 19: Определяне на проницаемостта на водни пари през втвърдени разтвори за мазилка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 2: Вземане на обща проба от разтвор и приготвяне на разтвор за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 2: Вземане на обща проба от разтвор и приготвяне на разтвор за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 21: Определяне на съвместимост на еднопластов разтвор за мазилка с основата

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 3: Определяне на консистенцията на пресен разтвор (чрез стръскваща масичка)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 3: Определяне на консистенцията на пресен разтвор (чрез стръскваща масичка)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 3: Определяне на консистенцията на пресен разтвор (чрез стръскваща масичка)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 4: Определяне на консистенцията на пресен разтвор (чрез потъващо тяло)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 6: Определяне на обемна маса на пресен разтвор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 6: Определяне на обемна маса на пресен разтвор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 7: Определяне съдържанието на въздух на пресен разтвор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още