Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване на нестабилността на контактното съпротивление в динамичен режим

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на непрекъснатостта на електрическата верига по корпуса

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване съпротивлението на изолацията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на електрическата якост на изолацията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на повърхностни разряди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за определяне температурата на прегряване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за определяне зависимостта на токовото натоварване от температурата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за механични изпитвания за износоустойчивост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за електрически изпитвания при повишена температура

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за електрически и механични изпитвания на износоустойчивост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване на усилието на съединяване и разединяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Методи за измерване на въртящия момент и силата на превключване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Методи за проверка на ориентацията на съединителите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на пружинността на контактите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на контактите на ограничен вход

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване на капацитета (изпитване 22а)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на усилието за задържане на пружиниращи контакти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване на въздействие на напречно и осово статично натоварване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още