Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Предпочитани числа и редове от предпочитани числа

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Статистически контрол на качеството. Методи за вземане на случайни извадки от дискретна продукция

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Управление на стойността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Управление на стойността. Речник. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Управление чрез стойност. Функционално изразяване на потребностите и функционална спецификация на изпълнение. Изисквания за изразяване и потвърждаване на потребности, удовлетворявани в процеса на закупуване или получаване на продукт

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистически методи. Насоки за оценяване на съответствието с определени изисквания (ISO 10576:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Линейно калибриране с използване на стандартни образци (ISO 11095:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 1: Термини и определение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 2: Методология на линейното калибриране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 3: Методология за определяне на критична стойност за променливата на реакцията, когато не се използват данни за калибриране (ISO 11843-3:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 4: Методология за сравняване на минималната откриваема стойност с дадена стойност (ISO 11843-4:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 5: Методология в случаите на линейно и нелинейно калибриране (ISO 11843-5:2008/Amd 1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 5: Методология в случаите на линейно и нелинейно калибриране (ISO 11843-5:2008)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 6: Методология за определяне на критична стойност и минимална забележима стойност в разпределени измервания на Poisson чрез нормални приближения (ISO 11843-6:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Възможност за откриване на различия. Част 7: Методология, основана на стохастични свойства на инструменталния шум (ISO 11843-7:2018)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-12 още

Количествени методи за подобряване на процеси. Шест сигма. Част 1: Методология DMAIC

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Количествени методи за подобряване на процеси. Шест сигма. Част 2: Инструменти и техники

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистически методи, използвани при изпитването за пригодност чрез междулабораторно сравнение (ISO 13528:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още