Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Машини леярски. Машини за леене в кокила. Присъединителни размери за закрепване на кокилата

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Машини за изработване и залепване на черупкови полуформи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини за леене на пластмаси. Изисквания за безопасност към конструкцията

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Наклони леярски. Терминология и класификация. Технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Модели и сърцеви кутии леярски дървени. Оцветяване и маркиране

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Сита барабанни конусни многостенни. Основни параметри и размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Общи технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини формовъчни. Стръскващо-пресовъчни. Основни параметри и размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Решетки тръскащи. Основни параметри и размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини ковашко-пресови. Преси механични. Устройства подаващи автоматични за лентов материал. Основни параметри

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Колерганги обикновени с вертикален вал. Основни параметри и размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Матрици циклостилни (листове восъчни за циклостил)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Машини пясъкометни въздушни за сърца. Методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Машини формовъчни. Методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини, включително предпечатни машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 3: Машини за рязане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 4: Машини за подвързване, за преработване и окончателна обработка на хартия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още