Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Желатин за фотографски цели. Метод за определяне съдържанието на дребни частици

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Материали фотографски сребърнохалогенидни на прозрачна подложка. Условия на експониране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Полиетералкохоли за полиуретани. Метод за определяне на йодно число

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Етилен и пропилен. Определяне съдържанието на вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Алкохоли висши мастни. Метод за определяне на карбонилното число

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Алкохоли висши мастни. Метод за определяне на осапунително и естерно число

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Продукти химически органични. Определяне на киселинността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

2-етилхексанол технически. Хроматографски методи за определяне съдържанието на 2-етилхексанол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Толуол нефтен. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Капролактам технически. Спектрофотометричен метод за определяне на перманганатния индекс

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Керни за навиване на филмови ленти и перфорирани магнитни ленти. Основни размери и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Въглеводороди. Фракция С4. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Естери на акриловата киселина. Вземане на проби и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Метилметакрилат технически. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Въглеводороди ароматни. Определяне на цвят след киселинна обработка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Въглеводороди ароматни. Определяне на киселинността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Въглеводороди ароматни. Изпитване на корозионното действие върху медна пластина

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Метод за симулиране на ускорено изтриване и корозия за откриване отделянето на никел от продукти с покритие

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още