Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и утаяване

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни машини

40.60 Край на общественото допитване

ТК-100 още

Лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Част 1:Тел

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Част 2: Дилки

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Част 3: Пръти

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Химикали, използвани за пречистване на води, предназначени за консумация от човека. Полуизпечен доломит

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-83 още

Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на ниобий в стомани. Спектрофотометричен метод

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на азот (следи) в стомани. Спектрофотометричен метод

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на хром в стомана и чугун. Пламъчноабсорбционен спектрометричен метод

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Студеновалцувани продукти за консервени кутии. Черна ламарина

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана за стъкловидно емайлиране. Технически условия на доставка

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана и легирана стомана със специфицирани свойства при повишена температура

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-17 още

Мебели. Столове. Определяне на устойчивост

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Фитинги за тръби с резба от ковък чугун

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Покрития от цветни метали върху стоманен тел. Част 2: Покрития от цинк или цинкова сплав

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Горещовалцувани стоманени шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Горещовалцувани стоманени шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-17 още