Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Химикали, използвани за пречистване на води, предназначени за човешко потребление. Полуизпечен доломит

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Стомани. Определяне на ниобий. Спектрофотометричен метод

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Стомани. Определяне на азот (следи). Спектрофотометричен метод

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Стомана и чугун. Определяне на хром. Пламъчен атомно-абсорбционен спектрометричен метод (FAAS)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Студеновалцувани продукти за консервени кутии. Черна ламарина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана за стъкловидно емайлиране. Технически условия на доставка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана и легирана стомана със специфицирани свойства при повишена температура

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 1: Електрозаварени и заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от нелегирана стомана със специфицирани свойства при стайна температура

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Мебели. Столове. Определяне на устойчивост

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-33 още

Фитинги за тръби с резба от ковък чугун

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Горещовалцувани стоманени шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Студеноформувани стоманени шпунтови профили. Част 1: Технически условия на доставка

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Студеноформувани стоманени шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Магнитни материали. Методи за определяне на геометричните характеристики на лист и лента от електротехническа стомана

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани с изисквания за специфичен контрол

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 4: Деформируеми аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс) неръждаеми стомани с изисквания за специфичен контрол

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 3: Кръгъл и профилиран тел от нелегирана стомана за приложения при тежък режим на работа

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Магнитни материали. Изисквания за лист и лента от стомана със специфични механични характеристики и магнитна проницаемост

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-17 още