Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на развлекателни превозни средства и съоръжения за забавление. Част 3: Изисквания за контрол по време на проектиране, производство и експлоатация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-88 още

Натоварване при транспорта. Измерване и оценка на динамично-механични натоварвания. Част 4: Оценка на данните

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-82: Специфични изисквания за машини за обслужване и машини за забавления (IEC 60335-2-82:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-82: Специфични изисквания за машини за обслужване и машини за забавления

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-82: Специфични изисквания за машини за обслужване и машини за забавления (IEC 60335-2-82:2002/A2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-82: Специфични изисквания за машини за персонално обслужване и машини за забавления (IEC 60335-2-82:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Съоръжения за детски площадки. Отговори на запитвания за разяснение на EN 1176 и неговите части

60.60 Публикуван стандарт

ТК-88 още

Съоръжения за игрища, достъпни за всички деца

60.60 Публикуван стандарт

ТК-88 още

Съвкупност от съображения относно EN 1176. Изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-88 още

Местоположение на спортна площадка за игра и други развлекателни съоръжения за отдих. Съвети относно методи за разполагане и обособяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-88 още

Площадки за игра и свободно време. Рамка за определяне на компетентността на инспектори на площадки за игра

60.60 Публикуван стандарт

ТК-88 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 61 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 61 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 254 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 254 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 254 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 83 още

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ISO/TC 254 още