Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини (IEC 60335-2-7:2008/A1:2011, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини (IEC 60335-2-7:2008/A2:2016, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара (IEC 60335-2-85:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара (IEC 60335-2-85:2002/A2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 60456:2010, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-4: Специфични изисквания за перални машини и центрофуги (IEC 60704-2-4:2011, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 2-6: Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC 60704-2-6:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови електрически уреди. Работни характеристики. Вода за изпитване (IEC 60734:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Барабанни сушилни за битова употреба. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 61121:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Електрически ютии за битова и подобна употреба. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 60311:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за барабанни сушилни (IEC 60335-2-11:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-43: Специфични изисквания за сушилни за дрехи и кърпи (IEC 60335-2-43:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Електрически сушилни за дрехи за битова употреба. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 62512:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още