Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-712: Изисквания за уредби или за места със специално предназначение. Слънчеви фотоволтаични (PV) захранващи системи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-717: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Преносими или транспортируеми единици

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 8-82: Функционални аспекти. Електрически уредби за ниско напрежение на производител-потребител на електрическа енергия

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 1: Основни принципи, оценяване на общите характеристики, термини и определения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-42: Защита за безопасност. Защита срещу топлинни въздействия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-702: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Плувни басейни и фонтани

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-49 още

Пост трансформаторен 20 kV, 63-400 kVA. Архитектурно-строителна част

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Кутии електроинсталационни за ниско напрежение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически инсталации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-58 още

Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически инсталации

60.60 Публикуван стандарт

ТК-58 още

Шкафове командни предкилийни за РУ 6, 10 и 20 kV

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 11: Огнезащитни системи за кабелни системи и свързани компоненти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Комуникационни системи за средства за измерване. Част 1: Обмен на данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Комуникационни системи за средства за измерване. Част 2: Кабелна M-Bus комуникация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Комуникационни системи за средства за измерване. Част 3: Приложни протоколи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Информационни технологии. Окабеляване. Част 2: Планиране и практики на инсталиране във вътрешността на сгради

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Телекомуникационни свързващи мрежи за сгради и други конструкции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Телекомуникационни свързващи мрежи за сгради и други конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още