Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вентилация на сгради. Вентилационни устройства. Аеродинамично изпитване и оценка за приложения на квазиламинарен поток

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-41 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 1: Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, непревишаваща 70 kW. Част 2: Безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, непревишаваща 70 kW. Част 2: Безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 3: Условия на изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 4: Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 5: Изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 6: Изчисляване на технически характеристики при различни климатични условия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 7: Специфични разпоредби за хибридни уреди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-8 още

Вентилация на сгради. Въздухопроводни съставни части. Аеродинамично изпитване и оценка на подаващи решетки за постоянен и променлив дебит

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Процедури за изпитване и методи за измерване за приемане на системи за климатизиране на въздух и за вентилационни системи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Означения, терминология и графични символи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Вентилационни устройства. Изпитване на характеристиките на външни въздушни решетки, чрез симулиране на дъжд

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Агрегати за обработка на въздух. Класификация и характеристики на агрегати, съставни части и секции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилища. Част 1: Външно и вътрешно монтирани въздухопреносни устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитвания на характеристиките на съставни части/продукти за вентилацията на жилищни сгради. Част 10: Отвор за контролирано изсмукване на влажен въздух

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиката на съставните части/продуктите за жилищни сгради. Част 11: Вентилационни агрегати за подаване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 2: Вентилационни устройства за отвеждане и подаване на въздуха

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още