Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Кондициониране на влажностното равновесие при определени температурно-влажностни условия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на топлинното съпротивление по метода гореща плоча и методи за измерване на топлинен поток. Сухи и влажни продукти със средно и ниско топлинно съпротивление

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на топлинното съпротивление посредством защитена гореща плоча и по методите за измерване на топлинни потоци. Продукти с високо и средно топлинно съпротивление

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Капаци и щори. Допълнителна устойчивост на пропускане на топлина. Определяне на клас на въздухопропускливост на продукта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още

Топлоизолация на сгради. Качествено откриване на топлинните разлики в строителните облицовки. Метод с инфрачервени лъчи (ISO 6781:1983, с промени)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Гипсово лепило за комбинирани топло-/звукоизолационни панели и гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-4 още

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания за осветление. Част 1: Спецификации, модул М9

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Услуги за енергийна ефективност. Определения и изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Енергийни одити. Част 2: Сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Топлоизолационни продукти. Правила за категории продукти (PCR) за произведени в заводски условия и формувани на място продукти за изготвяне на екологични декларации за продуктите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 1: Входни параметри на вътрешната околна среда за проектиране и оценяване на енергийните характеристики на сгради, насочени към качеството на вътрешния въздух, топлинната среда, осветлението и акустиката. Модул M1-6

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 13: Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-8). Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 15: Изчисляване на системи за охлаждане (модул М4-7). Акумулиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 17: Указания за надзор на системите за вентилация и климатизация (модули M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на инсталациите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-1: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация и климатизация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 1: Разпределение и генериране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-2: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 2: Разпределение и генериране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 7: Методи за изчисляване за определянето на номинален въздушен поток в сгради, включително инфилтрация (модул M5-5)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още