Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битумни керемиди с минерални и/или синтетична армировка. Спецификация на продуктите и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността на размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността на размерите. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на огъваемост при ниска температура

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивостта на стичане при повишени температури

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на адхезията на посипката

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на адхезията на посипката

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне съпротивлението на раздиране (със стебло на гвоздей)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивлението на раздиране. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривна хидроизолация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата на опън

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивление на разлепване на снажданията. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивлението на разлепване на снажданията. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивление на срязване на снажданията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивлението на срязване на снажданията. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи материали. Технически изисквания за категория пътни битуми

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи материали. Технически изисквания за категория пътни битуми. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на разтворимост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още